طراحی سایت، وب سایت و پورتال یا سایت ساز یک سیستم مدیریت محتوا قدرتمند ... جستجو در آگهي ها. جستجو درسوالات. جستجو دريادداشت ها. جستجو در مجلات راهنمای تصویری درج آگهی ..., درج آگهی در میهن آگهی,راهنمای درج آگهی ... سیستم کاریابی اینترنتی. تولید انواع سایت ، پرتال و مدیریت محتوا A2cms

Saturday, October 17, 2009

Classified or grouped by type Portal

Classified or grouped by type Portal

In addition to portal content categories, there is another category that bipartite portal to business portals (Commercial Portal), and enterprise portals (Enterprise Portal) is classified.

Enterprise portals (B2E)

1 - EIP or Enterprise Information Portals
Employees who use this portal to improve access to people process information, to share information and work on various design information is. EIP can use procedures and processes of implementation of process control, data storage (Data Warehouse), applications will gather in an organization.

EIP staff access to other types, such as portals and e-business Portal provides personal portals. A summary can be said EIP, is a program that enables companies to allow users to access information they are internal, personal to them and the end times right decision to take the available information.


Anv this type of portal are:

1-1 Business intelligence portals
Business intelligence, including programs for the collection, storage, analysis and access to information used on for this information allows users according the information to do the best decisions. Also portal type, types of enterprise portals that allows users to access the portal and reports into the database must Organization. This information - which are quite to - users of the decisions have impact. IBM and Oracle Portal of this type are providers.

1-2 Business area (Intranet) portals
Pvrtalhayy that only certain functions within the organization include. Authoria and PeopleSoft in human resources management, SAP Portal and Oracle in ERP, Siebel marketing and selling this type of providers are portals. This type of portal that help employees to information stored in the organization have been set have access to and use it to determine.

1-3 Role portals
This type of three types of portal business model (Business Model) supports. That for each of the types of B2E, B2C and B2B services offers.

Within this portal B2E, allows employees to access your information may have. Output of this type of personalized portal is available .. Range B2C company allows clients to communicate. This range offers ordering, billing, support and follow the process of providing electronic. Within this type of B2B portal allows the company how to transfer information between your business processes and producers, companies, partners and distributors to control his.

2 - e-Business (Extranet) Portals
This type of portal is three subsets:

2-1 Extended enterprise portals
This type of B2B portals within peer companies and producers are allowed to Dhndkh Exteranet other companies have access to. In this case, services such as mail order, consider the tender application is used. This type of range B2C Portal allows customers to have access to the company Extranet and services such as order, customer billing and service receive.

2-2 e-Marketplace portals
This type of portal users to allow their products to purchase or sell on to the portal. This kind of portal between the buyer and seller establish and provide news and information related to subject areas in which activities will help site users to have decided correctly.

2-3 ASP portals
This kind of portal, the B2B area and to allow their users to available goods and services must rent. This type of portal samples include:

Portera's ServicePort

Salesforce.com

SAP's MySAP.com

Oracle's oraclesmallbusiness.com

3 - Personal (WAP) portals
3-1 Pervasive portals or mobility portals
This type of the mobile portal, PDA, Vmhsvlaty of this kind are, as a major service for employees and customers will be introduced. Because the two groups using this type of information portals can Returns to service, product, price, discounts, payments status and the status of the transported goods to control ..

4 - Public or Mega (Internet) portals
Organizations that are included in this group, the absorption of large number of online contacts work. This type of portal are two sub-groups:

4-1 business portals (portals personal)
Pvrtalhayy that information to the public as to provide the people. This portal services often are free, their cost advertisements will be obtained. The mass audience in this portal are people communicate with others and business opportunities of the Internet portal use. Interesting point about this type of portal is that most search engines by adding services group Old business portals are placed.

Often this type of information portal offers price including stocks, weather reports, news, List of television is. Programs that provide users of these systems is including calendar, games, online directory of people Address and microelectronics program and set the notes do is meet. .

Topics that are presented in these portals often contains materials that the public interested people: such as sports, entertainment, trade, science and education.

Personalization features such portal, including site information and appearance is. Note that in this type of portal is important that all people have access to the information listed, even if you are not logged. Pvrtalhayy such as Yahoo, MSN and AOL are included in this group. Total reduction in this type of portal.

4-2 Industrial portals, vertical portals or vortals
Number of these portals is increasing rapidly. This type of portal on contacts with special interests such as computer, retail, banking and insurance focused. Ivillage.com example of this type of portal is for families.

No comments:

Post a Comment

Friend's Links